Novosti i obavijesti

Sastanak Savjetodavnog tijela za ranu intervenciju u djetinjstvu

June 7, 2019

U petak 07. lipnja 2019. u Centru za rehabilitaciju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u Zagrebu održan je sastanak Savjetodavnog tijela za ranu intervenciju u djetinjstvu.

Na sastanku su sudjelovale predstavnice sljedećih institucija: Grada Zagreba – Gradskog ureda za obrazovanje i Gradskog ureda za zdravstvo, Grada Slavonskog Broda, Ureda Pravobraniteljice za osobe s invaliditetom, UNICEF-a, Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u Zagrebu te predstavnica studenata.

Organizirani sastanak je zadnji planirani sastanak u sklopu projekta DOBRO te su teme na dnevnom redu bile sljedeće:
– predstavljanje održane Intersektorske proljetne škole,
– predstavljanje rezultata projekta DOBRO kao i studentskih projekata društveno korisnog učenja te
– održivost rada Savjetodavnog tijela.

Najzanimljivija tema bila je zadnja, ona o održivosti i nastavku rada Savjetodavnog tijela. Prisutne članice navode kako smatraju da je potreban nastavak rada Savjetodavnog tijela za područje Grada Zagreba. U skladu s time dogovoreni su daljnji kontakti.