Novosti i obavijesti

Održane radionice o ranoj intervenciji i tražilici raniKLIK za studente FOOZOS-a i OCD-ove

November 30, 2018

U petak 30. studenog 2018. u Slavonskom Brodu održane su radionice o ranoj intervenciji u djetinjstvu i o tražilici raniKLIK.

Održana je radionica o ranoj intervenciji za nastavnike Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti, članove i zaposlenike organizacija civilnog društva kao i volontere-mentore u lokalnoj zajednici te za studente.
U nastavku je održana i radionica o tražilici raniKLIK za studente.

Zahvaljujemo svima koji su svojim sudjelovanjem doprinijeli uspješnoj provedbi radionica!