Novosti i obavijesti

Prezentacije studentskih projekata i debate – Zagreb

May 20, 2019

Aktivnosti u projektu E 3.4. Prezentirati istraživačke aktivnosti u multidisciplinarnom okruženju u okviru nastave na studijskim programima u Zagrebu i Slavonskom Brodu i E 3.5. Provesti mentorirane studentske debate o iskustvima međuprofesionalne prakse tijekom provođenja projekta DKU (sadržaj debata: Etička pitanja međuprofesionalne prakse, Uloge i odgovornosti u međuprofesionalnoj praksi, Međuprofesionalna komunikacija, Timovi i timski rad) provedene su 18. svibnja 2019. na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u Zagrebu. Aktivnosti su održane za studente specijalističkog studija rane intervencije u djetinjstvu.

Tijekom ljetnog semestra provedeno je ukupno 5 projekata društveno korisnog učenja u sklopu kolegija “Komunikacija s obiteljima” i “Poptomognuta komunikacija u edukacijskoj rehabilitaciji”. Studenti su projekte provodili u suradnji s Udrugom za sindrom Down, Udrugom Debra, Udrugom roditelja Korak po korak i Udrugom Leri. Projekti su prilagođeni potrebama lokalne zajednice koje su identificirale organizacije civilnog društva te su kroz studentske projekte osmišljenja rješenja ili dijelovi rješenja za identificirane probleme.

U nastavku je održana debata o međuprofesionalnoj praksi te su iznesena iskustva o međusobnoj suradnji među timovima koji su provodili projekte, suradnji s nastavnikom te suradnji s mentorom u zajednici.