Novosti i obavijesti

Prezentacije studentskih projekata i debate – Slavonski Brod

June 11, 2019

Aktivnosti u projektu E 3.4. Prezentirati istraživačke aktivnosti u multidisciplinarnom okruženju u okviru nastave na studijskim programima u Zagrebu i Slavonskom Brodu i E 3.5. Provesti mentorirane studentske debate o iskustvima međuprofesionalne prakse tijekom provođenja projekta DKU (sadržaj debata: Etička pitanja međuprofesionalne prakse, Uloge i odgovornosti u međuprofesionalnoj praksi, Međuprofesionalna komunikacija, Timovi i timski rad) provedene su 11. lipnja 2019. na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti, doslociranom studiju u Slavonskom Brodu.

Tijekom ljetnog semestra na dislociranom studiju provedena su ukupno 3 projekta društveno korisnog učenja u sklopu kolegija “Pedagogija djece s posebnim potrebama” i “Programi za rad s djecom s posebnim potrebama”. Studenti su projekte provodili u suradnji s udrugom O.K.- urid i udrugom Leptir. Projekti su prilagođeni potrebama lokalne zajednice koje su identificirale organizacije civilnog društva te su kroz studentske projekte osmišljena rješenja ili dijelovi rješenja za identificirane probleme.

U nastavku je održana debata o međuprofesionalnoj praksi te su iznesena iskustva o međusobnoj suradnji među timovima koji su provodili projekte, suradnji s nastavnikom te suradnji s mentorom u zajednici.