Novosti i obavijesti

Prezentacija istraživačkih aktivnosti i studentske debate – Zagreb

December 1, 2018

Aktivnosti u projektu E 3.4. Prezentirati istraživačke aktivnosti u multidisciplinarnom okruženju u okviru nastave na studijskim programima u Zagrebu i Slavonskom Brodu i E 3.5. Provesti mentorirane studentske debate o iskustvima međuprofesionalne prakse tijekom provođenja projekta DKU provedene su 1. prosinca 2018. na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u Zagrebu sa studenticama Specijalističkog studija rane intervencije u djetinjstvu.

Studentice podijeljene u tri tima koje su provodile ukupno tri projekta društveno korisnog učenja predstavile su rezultate svojih projekata, odnosno provedenih istraživačkih aktivnosti. Kroz provedbu projekata studentice su istraživale sustave podrške u lokalnim zajednicama te su kontaktirale pružatelje usluga u svrhu unosa i ažuriranja podataka o pružateljima usluga na tražilici www.raniklik.hr

U nastavku je održana debata o međuprofesionalnoj praksi te su iznesene ideje i prijedlozi za unapređenje tražilice raniKLIK kao i zaključak da je međuprofesionalna praksa sastavni dio rada u području rane intervencije u djetinjstvu obzirom da je timski pristup u radu s djecom jedini koji daje najbolje rezultate. Iako sustav rane intervencije u djetinjstvu u Hrvatskoj ne postoji, na stručnjacima je zadatak da svoj rad s djecom obavljaju profesionalno i u skladu sa etičkim pravilima struke, a kao nagrada pojavljuje se unutarnji osjećaj zadovoljstva koji opravdava trud uložen u rad s korisnicima.