Novosti i obavijesti

Održana radionica o tražilici raniKLIK za studentice ERF-a

March 8, 2019

U petak 08.03.2019. na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu održana je radionica o tražilici raniKLIK za studentice specijalističkog studija rane intervencije.

Društvena potreba koju je definirala Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu (HURID) je nepostojanje sveobuhvatne baze podataka o pružateljima usluga za djecu rane dobi s teškoćama u razvoju i razvojnim rizicima kako bi roditelji lakše pronalazili informacije o uslugama, a stručnjaci se mogli povezati. Istraživanjem sustava podrške u Gradu Zagrebu i Brodsko-posavskoj županiji, u sklopu projekta DOBRO, pridonijet će se rješavanju opisanog problema.
Istraživanje sustava podrške provode studenti kroz projekte društveno korisnog učenja te su za njih održane radionice o načinu unosa podataka i funkcionalnostima tražilice raniKLIK kako bi se pripremili za provedbu projekata.

Zahvaljujemo studenticama na sudjelovanju!