Novosti i obavijesti

Zagreb: radionica o funkcionalnostima tražilice www.raniKLIK.hr za OCD-ove

July 3, 2018

Radionica o funkcionalnostima tražilice www.raniKLIK.hr i uporabi podataka s tražilice za zagovaranje stvaranja sustava rane intervencije kod lokalne samouprave održana je u utorak 3.7.2018., od 9:00 do 11:00 sati u Centru za rehabilitaciju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u Zagrebu.

Na radionici su sudjelovali zaposlenici i članovi organizacija civilnog društva s područja Grada Zagreba koje djeluju u području rane intervencije i brige za djecu rane dobi sa svrhom jačanja njihovih stručnih, analitičkih i zagovaračkih kapaciteta.

Radionica je organizirana u sklopu projekta DOBRO čija je svrha pridonijeti javnoj dostupnosti podataka o pružateljima usluga u ranoj intervenciji, osnaživanju organizacija civilnog društva i povećanju kvalitete obrazovanja za intersektorsko područje rane intervencije putem društveno korisnog učenja te pridonijeti trajnom partnerstvu dva fakulteta i organizacija civilnog društva.