Novosti i obavijesti

Prva radionica za članove Savjetodavnog tijela za ranu intervenciju u djetinjstvu

June 18, 2018

U ponedjeljak, 18.6.2018. s početkom u 13 sati na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu održana je prva radionica za članove Savjetodavnog tijela za ranu intervenciju. Radionica je organizirana s ciljem prezentacije projekta i zajedničkog druženja članova radi međusobnog umrežavanja.

Nazočne je u ime Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta (partnera na projektu i domaćina radionice) pozdravila prodekanica za znanost prof. dr. sc. Sandra Bradarić-Jončić. Volonterka Savjetnica za ranu intervenciju u djetinjstvu, prof. emerita dr.sc. Marta Ljubešić, na projektu DOBRO pozdravila je nazočne te izložila razloge za današnje okupljanje, operativni program, ciljeve operativnog programa i poziva, definiciju rane intervencije u djetinjstvu te važnost povezivanja dionika na svim razinama (ministarstva, lokalna uprava, pružatelji usluga, korisnici) koje će pridonijeti stvaranju intersektorskog sustava rane intervencije u djetinjstvu.

Nakon početog upoznavanja i predstavljanja poziva i ideje za osnivanje Savjetodavnog tijela za ranu intervenciju u djetinjstvu, članice i njihove zamjenicee su pozvane na međusobno upoznavanje tijekom ručka, razmjenu ideja i iskustava u ranoj intervenciji tijekom svog dosadašnjeg profesionalnog rada.

Nakon toga voditeljica projekta Venita Mužek predstavila je do sada provedene aktivnosti u projektu (konferencije, radionice, studijsko putovanje u Irsku, tražilicu raniklik.hr) te stavila naglasak na društveno korisno učenje i njegovu ulogu u projektu u smislu uključivanja studenata u rješavanje problema sustava rane intervencije u djetinjstvu u lokalnim zajednicama (Grad Zagreb, Brodsko-posavska županija) kao i istraživanje sustava podrške te nadopunjavanje tražilice www.raniklik.hr s podacima o pružateljima usluga za djecu s teškoćama u razvoju (to mogu biti pružatelji koji nisu izričito samo za djecu s teškoćama u razvoju već i za djecu bez teškoća, ali njihove usluge su namijenjene svoj djeci).

Nakon izlaganja uslijedila je rasprava sa zaključkom kako je potrebno da postoji međusektorska suradnja, da su svi uključeni dionici ravnopravni (liječnici, roditelji, djeca i drugi stručnjaci) te kako je na ministarstvima da definiraju načine protoka informacija između različitih sektora (npr. socijalni radnici nemaju uvid u usluge u koje su korisnici centara za socijalnu skrb uključeni osim ako im korisnici sami to ne kažu).

Dogovoreni su daljnji načini komunikacije (mailing lista), te se planira sljedeći susret u siječnju 2019.