Novosti i obavijesti

Konferencija u Slavonskom Brodu „Rana intervencija u djetinjstvu: naši izazovi i naša rješenja”

April 23, 2018

 

U prostorima Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (FOOZOS) – dislociranog studija u Slavonskom Brodu je 23. travnja 2018. održana konferencija Rana intervencija u djetinjstvu: naši izazovi i naša rješenja. Konferencija je organizirana u okviru projekta sufinanciranog iz Europskog socijalnog fonda pod nazivom „Doprinos boljitku rane intervencije putem društveno korisnog učenja u Gradu Zagrebu i Brodsko-posavskoj županiji – DOBRO“, čiji je nositelj HURID, a provodi se u partnerstvu s Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu i domaćinom događaja, Fakultetom za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta u Osijeku.

Cilj konferencije bio je predstavljanje aktivnosti projekta i informiranje lokalnih organizacija civilnog društva o mogućnostima uključivanja u projektne aktivnosti sa svrhom jačanja stručnih, analitičkih i zagovaračkih aktivnosti organizacija u području rane intervencije te brige za djecu rane dobi.