Novosti i obavijesti

Održana Intersektorska proljetna škola

May 20, 2019

Intersektorska proljetna škola održana je 16. i 17. svibnja 2019. u Centru za rehabilitaciju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u Zagrebu.

Škola je organizirana s ciljem da se kroz predavanja i radionice o društveno korisnom učenju i intersektorskoj suradnji u području rane intervencije u djetinjstvu, prenesu stečena znanja i iskustva u provedbi projekata društveno korisnog učenja drugim fakultetima vezanim uz ranu intervenciju u djetinjstvu (obrazovanje, zdravstvo, socijalni rad, psihologija i sl.) i organizacijama civilnog društva koje djeluju u području rane intervencije u djetinjstvu s područja cijele Hrvatske.

U okviru projekta DOBRO, društveno korisno učenje uvedeno je na tri kolegija na specijalističkom studiju „Rana intervencija u edukacijskoj rehabilitaciji“ na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu i na tri kolegija na preddiplomskom i diplomskom studiju ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u Osijeku, dislociranom studiju u Slavonskom Brodu. Za studente ovo je bilo potpuno novo iskustvo koje najbolje dočaravaju izjave iz njihovih dnevnika rada:

„Smatram da je ovo bilo jedno jako vrijedno i bogato iskustvo. Maknula sam se iz svoje sigurne zone i stupila sam u kontakt s raznim ustanovama i stručnjacima iz moje lokalne sredine, a to je na kraju rezultiralo i suradnjom s nekima od njih (premda to nije bio primarni cilj ovog projekta) što smatram uspjehom. Premda se ovim projektom nije promijenio sustav, ja sam osobno naučila da je ponekad potrebno napraviti taj prvi korak, inicirati kontakt koji može otvoriti brojne mogućnosti i suradnje.“

„Prilikom rada na projektu društveno korisnog učenja dojmile su me se vještine timskog rada te utjecaj koji je projekt imao na moje učenje… Kroz timski rad vježbala sam vještinu donošenja brzih odluka koje su istovremeno morale biti kvalitetne i usmjerene na cilj te vještinu konstruktivnog pregovaranja i rješavanja problema. Tijekom projekta bilo je situacija gdje se nismo sve složile, ali usprkos tome jačao je osjećaj pripadnosti timu i projektu.“

„Sada bolje razumijem kako sustav u kojem i sama radim funkcionira i kakve to posljedice ima na dijete i roditelje. Nezaobilaznim smatram gradnju i/ili postojanje mostova između različitih podsustava, stručnjaka iz raznih sektora.“

Upravo zbog vrijednih uvida koje su studenti stekli kroz direktnu suradnju s organizacijama civilnog društva te gdje je bilo moguće i s izravnim korisnicima (djecom i roditeljima), smatramo da nastavna metoda društveno korisnog učenja pridonosi kvalitetnijem obrazovanju studenata budućih stručnjaka koji će raditi izravno s djecom.