Novosti i obavijesti

Obilježavanje Dječjeg tjedna 2018.

October 1, 2018

Provedbi projekta DOBRO priključile su se udruge Dječji centar Logos iz Slavonskog Broda i Udruga Leptir iz Donjih Andrijevaca. U projektu sudjeluju u aktivnostima jačanja kapaciteta organizacija civilnog društva u području rane intervencije u djetinjstvu, u provedbi studentskih projekata temeljenih na principima nastavne metode društveno korisnog učenja te u provedbi promotivnih aktivnosti kako bi široj javnosti bile dostupne informacije o društveno korisnom učenju i ranoj intervenciji u djetinjstvu.

Jedna od promotivnih aktivnosti koja se obilježava u sklopu projekta DOBRO je Dječji tjedan. Dječji tjedan je akcija posvećena djeci tijekom koje organizacije koje rade s djecom i za djecu provode različite aktivnosti u svrhu raspravljanja dječjih potreba i prava te stavljanja djece u fokus svog djelovanja, a ove godine obilježava se od 1. do 7. listopada. Važan segment dječjih prava je i pravo djece na usluge rane intervencije te se kroz projekt DOBRO naglasak stavlja na razvijanje sustava rane intervencije u Hrvatskoj. Suvremena rana intervencija u djetinjstvu je međusektorski, interdisciplinarni, integrirani i koordinirani sustav koji osigurava individualizirane usluge podrške ranom razvoju djece rane i predškolske dobi s razvojnim teškoćama ili razvojnim rizicima te tako omogućuje razvoj djetetovih potencijala, prevenira socijalnu isključenost djeteta i obitelji te pridonosi jačanju socijalne kohezije društva. Takav sustav u Hrvatskoj zasad nemamo, iako postoje brojne karike (odnosno inicijative i pružatelji usluga). Stručnjaci različitih profesija iz različitih sustava (obrazovni, socijalni, zdravstveni, nevladin sektor) koji rade s jednim djetetom međusobno su nepovezani te ne postoji kvalitetna komunikacija među njima. Stoga se provedbom projekta DOBRO planira pridonijeti razvoju sustava rane intervencije u Hrvatskoj čime se potrebe djece rane i predškolske dobi stavljaju u fokus. U svrhu doprinosa razvoju sustava rane intervencije u djetinjstvu, Dječji centar Logos i Udruga Leptir u svome prostoru izložile su promotivne materijale projekta te informirale zainteresirane korisnike i posjetitelje o društveno korisnom učenju u ranoj intervenciji u djetinjstvu i projektu DOBRO.

Kako je bilo u Dječjem centru Logos pogledajte ovdje: http://www.centar-logos.hr/obiljezavanje-djecjeg-tjedna-2018-u-sklopu-projekta-dobro/