Novosti i obavijesti

Jednodnevni seminar u Slavonskom Brodu

September 13, 2018

Jednodnevni seminar u Slavonskom Brodu

U srijedu 12.rujna 2018. u Slavonskom Brodu u prostoru Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, na dislociranom studiju u Slavonskom Brodu održan je jednodnevni seminar s ciljem pripreme dokumenta s opisom metodologije za sustavno organiziranje angažmana studenata u organizacijama civilnog društva u cilju društveno korisnog učenja.

Na seminaru su sudjelovali nastavnici fakulteta partnera (Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku) i predstavnici organizacija civilnog društva koje sudjeluju u projektu: Udruga za sindrom Down Zagreb, Udruga roditelja Korak po korak, Debra, Don Kihot, Hrvatsko logopedsko društvo, Dječji centar Logos, Udruga „Leptir“ iz Donjih Andrijevaca.

Sudionici su ispitivali mogućnosti za izradu dokumenta na temelju analize stanja u Gradu Zagrebu i Brodsko-posavskoj županiji, raspravljanjem ideja s vijeća nastavnika te su prikupljeni prijedlozi svih sudionika o izmjenama koje bi u dokument trebalo unijeti. Prikupljene prijedloge će radna skupina uobličiti u provedbeni dokument o metodologiji implementacije društveno korisnog učenja s ciljem proaktivnog rješavanja izazova u ranoj intervenciji u lokalnim zajednicama.

Izlazni rezultat ove aktivnosti je Dokument s opisom metodologije za implementaciju društveno korisnog učenja putem sustavnog angažiranja studenata u organizacijama civilnog društva koji će se tijekom zimskog semestra pilotirati na fakultetima partnerima, nakon čega će biti dorađen i upućen svim partnerima na prihvaćanje.

Izrada ovakvog dokumenta sinergijski pridonosi stvaranju održivih partnerstva uključenih organizacija civilnog društva i akademske zajednice obzirom da će se dokument pripremiti na način da omogućava buduće primjene na drugim kolegijima i fakultetima.

Zahvaljujemo svim sudionicima i sudionicama koji su svojim prijedlozima i komentarima pridonijeli ostvarenju ciljeva seminara!