Novosti i obavijesti

Tražilica raniKLIK i pokazne vježbe za studente specijalističkog studija rane intervencije

October 26, 2018

U petak 26.10.2018. na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u Zagrebu održane su radionice za studente specijalističkog studija rane intervencije u djetinjstvu: radionica o tražilici raniKLIK i radionica s pokaznim vježbama na komunikacijskim uređajima.

Radionica o tražilici

Društvena potreba koju je definirala Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu (HURID) je nepostojanje sveobuhvatne baze podataka o pružateljima usluga za djecu rane dobi s teškoćama u razvoju i razvojnim rizicima kako bi roditelji lakše pronalazili informacije o uslugama, a stručnjaci se mogli povezati.
Istraživanjem sustava podrške u Gradu Zagrebu i Brodsko-posavsku županiju, u sklopu projekta DOBRO, pridonijet će se rješavanju opisanog problema.
Istraživanje sustava podrške provode studenti kroz projekte društveno korisnog učenja te je za njih bilo potrebno održati radionice o načinu unosa podataka i funkcionalnostima tražilice raniKLIK.

Radionica s pokaznim vježbama

Danas se naglo razvijaju različita visokotehnološka rješenja koja djeci s komunikacijskim teškoćama omogućuju višu razinu komunikacijske kompetencije. Visokotehnološka rješenja se odnose na različite prijenosne uređaje kao što su tableti i specijalizirani uređaji koji se mogu upravljati pogledom ili laganim dodirom. Kako bi studenti imali uvid u najnovija komunikacijska rješenja, demonstrirana im je uporaba moderne tehnologije u svrhe poticanja ranog razvoja.