Doprinos boljitku rane intervencije putem društveno korisnog učenja

u Gradu Zagrebu i Brodsko- posavskoj županiji - DOBRO

Ovaj projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

Projekt „Doprinos boljitku rane intervencije putem društveno korisnog učenja u Gradu Zagrebu i Brodsko-posavskoj županiji - DOBRO“ provodi Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu (HURID) u partnerstvu s Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu i Fakultetom za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku (aktivnosti se provode na dislociranom studiju u Slavonskom Brodu).

Projekt sufinanciraju Europska unija iz Europskog socijalnog fonda i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske u ukupnom iznosu od 875.214,46 kuna. Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 743.932,29 kuna.

Logo sponzori

Voditeljski tim

Ciljevi projekta

Osnažiti nastavnike odabranih studijskih programa i organizacije civilnog društva u mentoriranju društveno korisnog učenja studenata u području rane intervencije

Povećati broj studenata uključenih u društveno korisno učenje kako bi pridonijeli rješavanju izazova u ranoj intervenciji u lokalnoj zajednici

Osnažiti stručne, analitičke i zagovaračke kapacitete organizacija civilnog društva u području skrbi za djecu s razvojnim rizicima i teškoćama i njihove obitelji

1 Izrada metodologije za implementaciju društveno korisnog učenja s ciljem proaktivnog rješavanja izazova u ranoj intervenciji u lokalnim zajednicama

2 Osnaživanje za društveno korisno učenje i ranu intervenciju u djetinjstvu

3 Uspostavljanje održivog sustava društveno korisnog učenja za područje rane intervencije

1

Dokument s opisom metodologije za implementaciju društveno korisnog učenja putem sustavnog angažiranja studenata u organizacijama civilnog društva

Novi interdisciplinarni kolegij na Poslijediplomskom specijalističkom studiju „Rana intervencija u edukacijskoj rehabilitaciji“ koji će se izvoditi metodologijom društveno korisnog učenja

2

12 nastavnika i 30 djelatnika i članova organizacija civilnog društva osnaženih za primjenu društveno korisnog učenja u domeni rane intervencije u djetinjstvu

120 studenata s dva fakulteta i tri studijska programa educiranih o temeljima rane intervencije i suvremenim metodama postaje spremno da se u okviru svojih nastavnih obaveza uključi u projekte društveno korisnog učenja

3

Uspostavljanje i djelovanje Savjetodavnog tijela za ranu intervenciju u djetinjstvu s ciljem podrške unapređenju sustava rane intervencije putem društveno korisnog učenja

10 izrađenih i provedenih programa mentorstva za društveno korisno učenje u kojima je sudjelovalo 60 studenata

Popunjena tražilica o pružateljima usluga www.raniKLIK.hr za Grad Zagreb i Brodsko-posavsku županiju

Ojačane kompetencije za ranu intervenciju 120 studenata

Novostečene kompetencije volontera

10 osnaženih organizacija civilnog društva u odnosu na stručne i analitičke kapacitete za ranu intervenciju

Održana Intersektorska proljetna škola za ranu intervenciju u djetinjstvu

Održivo partnerstvu nositelja projekta i dva fakulteta

Provedbom projektnih atkivnosti utjecat će se na četiri ciljane skupine: zaposlenici i članovi organizacija civilnog društva, zaposlenici fakulteta, studenti i volonteri.

Pojedinci, skupine i organizacije koje ne sudjeluju izravno u projektu, a provedba projekta na njih ima utjecaj su: djeca rane dobi s teškoćama u razvoju i/ili razvojnim rizicima i njihove obitelji, stručnjaci – pružatelji usluga, donositelji političkih odluka, sam sustav rane intervencije i šira društvena zajednica.

O projektu

Projekt „Doprinos boljitku rane intervencije putem društveno korisnog učenja u Gradu Zagrebu i Brodsko-posavskoj županiji - DOBRO“ provodi Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu (HURID) u partnerstvu sa Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu i Fakultetom za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku (aktivnosti se provode na dislociranom studiju u Slavonskom Brodu).

Projekt financira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali, u ukupnom iznosu od 875.214,46 kuna. Projekt je započeo 19.3.2018. i traje do 19.9.2019., ukupno 18 mjeseci. Provedbom projekta DOBRO planira se pridonijeti razvoju sustava rane intervencije u Republici Hrvatskoj.

U razvijenim europskim državama, rana intervencija u djetinjstvu je intersektorski i interdisciplinarni sustav koji osigurava individualizirane usluge podrške ranom razvoju djeteta s teškoćama ili s razvojnim rizikom i tako omogućava razvoj djetetovih potencijala, prevenira socijalnu isključenost djeteta i obitelji te pridonosi jačanju socijalne kohezije društva. U Hrvatskoj postoje brojne karike sustava, ali ne i sam sustav. Stručnjaci različitih profesija iz različitih sustava (obrazovni, socijalni, zdravstveni) koji rade s jednim djetetom međusobno su nepovezani te ne postoji kvalitetna komunikacija među njima.